Ανακοινώσεις

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΠΡΟΩΡΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
  15/04/2021
  Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), σε συνέχεια της από 08.04.2021 ανακοίνωσής της, σχετικά με την απόφασή της να ασκήσει το Δικαίωμα Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής του...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  13/04/2021
  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και με τον διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000 – πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34461/06/Β/95/94) Η...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΑ
  12/04/2021
  Η «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, από την 15.04.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.») των 34.605 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ_ΑΝΑΣΤΟΛΗ
  08/04/2021
  Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 07.04.2021 απόφασης της Συνέλευσης Ομολογιούχων, όπως διαλαμβάνεται στην από 07.04.2021 ανακοίνωση...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ_μη απαρτία
  02/04/2021
  Σε συνέχεια της από 24.03.2021 ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύγκληση συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, 2 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εκδότριας, Υποκατάστημα Παλλήνης, προέκταση...
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  01/04/2021
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και με τον διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (Γ.Ε.ΜΗ. 77127927000 –πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34461/06/Β/95/94) Το Διοικητικό Συμβούλιο της...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΚΑΙ CEO
  01/04/2021
  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου & εκλογή ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Παναγιώτη...
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ
  24/03/2021
  Η «Forthnet A.E.» ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, έκδοσης 11.10.2016, ως ισχύει, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για την 18η περίοδο εκτοκισμού του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου είναι η 30.03.2021. Το ποσό των τόκων για την 18η περίοδο...